Άρθρα σε ακαδημαϊκά περιοδικά & συλλογικούς τόμους – Articles in academic journals & collective volumes

Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων

(άρθρα, βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και τόμους συνεδρίων κλπ.)

 

 • Mavroudeas S. (1990), ‘Regulation Approach: A Critical Appraisal’, PhD thesis, Birkbeck College, University of London.

 

 • Mavroudeas S. (1992), ‘Relations between the Two Departments of Production and the Problem of the So-called ‘Motive Impulses’, Spoudai42 no.2.

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1992), «Η Θεωρία της Αξίας και η Ρύθμιση», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών νο.9.

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1993), «Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Προβλήματα μεθοδολογίας, κατεύθυνσης και ταυτότητας», Θέσεις νο.43 – τμήμα της εισήγησης στο Συνέδριο «Η αναδρομή στον Marx: Το νόημα της Μαρξικής Σκέψης στην Κοινωνική Θεωρία Σήμερα», που διοργανώθηκε από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης (Ρέθυμνο, 25-26 Σεπτεμβρίου 1992).

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1993), «Ο Ι.Ι.Rubin και η συνεισφορά του στη Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία», Θέσεις νο.44.

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1994), «Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Θεωρία της Κρίσης ή Κρίση της Θεωρίας», Αξιολογικά νο.5.

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1994), «Λευκή Βίβλος: τομή στην κεφαλαιοκρατική ανασυγκρότηση στην Ευρώπη», Ουτοπία νο.9.

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1996), «Οικονομικές πολιτικές στην Αργεντινή μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο», Θέσεις νο.54.

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1997), «Πανεπιστήμιο και καπιταλισμός», Ουτοπία νο.18.

 

 • Μαυρουδέας Στ. (1998), «Κοινωνικές ανισότητες και σύγχρονος καπιταλισμός: το τέλος των τάξεων; Κριτική επισκόπηση των θεωριών της Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονομίας», τόμος πρακτικών του συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα με θέμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Νοεμβρίου 1996, Θεσσαλονίκη.

 

 • Mavroudeas S. & Siriopoulos C. (1998), ‘Τesting convergence and divergence: the data from Greece’, Journal of Applied Business Research14 no.1.

 

12) Μαυρουδέας Στ. (1998), ‘Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας: μία επισκόπηση’, Ουτοπία νο.28.

 

13) Μavroudeas S. & Tsoulfidis L. (1999), ‘Comments on Ben Fine’s paper ‘Privatisation: Theory with lessons from the UK’, in Vlachou A. (ed.), ‘Contemporary Economic Theory’, volume of the conference on ‘Contemporary Economic Theory: Critical Perspectives’, Dept. Of Economics, Athens University of Economics and Business, October 6-7, Macmillan και Μαυρουδέας Στ. – Τσουλφίδης Λ. (1999), «Σχόλια επάνω στην εργασία του Ben Fine «Ιδιωτικοποιήσεις: Θεωρία με μαθήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο», σε Βλάχου Α. (επ.) «Σύγχρονη Οικονομική Θεωρία: Ριζοσπαστικές Κριτικές του Νεοφιλελευθερισμού», Τυπωθήτω (ελληνική έκδοση).

 

14) Mavroudeas S. (2004), ‘Forms of existence of abstract labour and value-form’, σε Freeman A.-Kliman A.-Wells J. (2004), eds, ‘The New Value Controversy: the Foundations of Economics’, Edward Elgar.

 

15) Lapavitsas C. & Mavroudeas S. (1999), ‘Financial Systems and Capital Markets: an alternative view’, σε C.Siriopoulos (ed.), ‘Topics in Financial Economics and Risk Management Analysis’, Paratiritis.

 

16) Mavroudeas S. (1999), ‘Regulation Theory: The Road from Creative Marxism to Post-Modern Disintegration’, Science & Society vol.63 no.3.

 

17) Mavroudeas S. (1999), ‘Periodising Capitalism: Problems and Method – The case of the Regulation Approach’, Research in Political Economy, vol.17.

 

18) Ιωαννίδης Α. & Μαυρουδέας Στ. (2000), «Στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Eίναι εν εξελίξει ένα νέο στάδιο της σήμερα;», στον τόμο του 7ου συνεδρίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ με θέμα «ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ».

 

19) Mavroudeas S. (2001), ‘The Falling Rate of Profit’, review essay for the Routledge Encyclopaedia of International Political Economy.

 

20) Mavroudeas S. (2001), ‘The Mode of Regulation’, review essay for the Routledge Encyclopaedia of International Political Economy.

 

21) Mavroudeas S. (2001), ‘The monetary equivalent of labour and certain issues regarding money and the value of labour-power’, Economie Appliquee, tome LIV no.1.

 

22) Mavroudeas S. (2003), ‘Commodities, workers and institutions: Analytical and empirical problems in Regulation’s Consumption Theory’, Review of Radical Political Economic, vol.35 no.4.

 

23) Mavroudeas S. (2003), ‘The French Regulation Approach and its Theory of Consumption’, Storia del Pensiero Economico no.43

 

24) Μαυρουδέας Σ. & Ιωαννίδης Α. (2003), «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» σε Βενιέρης Δ. – Παπαθεοδώρου Χ. (2003), «H Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές», Ελληνικά Γράμματα.

 

25) Μαυρουδέας Στ. (2005), «Οι τρεις εποχές του πανεπιστημίου – Το πανεπιστήμιο στον καπιταλισμό», Ελληνικά Γράμματα.

 

26) Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (2005), «Δουλεύουν υπερβολικά οι Έλληνες εργαζόμενοι; Τάσεις του εργάσιμου χρόνου στην Ελλάδα», επετηρίδα «ΕΡΓΑΣΙΑ 2004».

 

27) Μαυρουδέας Στ. (2007), «Πρόλογος» σε Martinussen J. (2005), «Κοινωνία, κράτος και αγορά», Αθήνα: Σαββάλας.

 

28) Mavroudeas S. & Ioannides A. (2006), ‘Grossmann, Kalecki and the theory of crisis: A comment on Trigg’, Science & Society vol.7 no. 3.

 

29) Mavroudeas S. & Ioannides A. (2006), ‘Henryk Grossmann’s Falling Rate of Profit theory of crisis: a presentation and a reply to old and new critics’, Indian Development Review vol.4 no.1.

 

30) Mavroudeas S. (2006), ‘A History of Contemporary Political Economy and Post-Modernism’, Review of Radical Political Economics vol.38 no.4.

 

31) Μαυρουδέας Στ. (2006), «Το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα και η συνεχιζόμενη επικαιρότητα της θεωρίας του ιμπεριαλισμού», στον τόμο της Διημερίδας «Ιμπεριαλισμός: Αντιθέσεις και Αντιστάσεις», εκδόσεις ΚΨΜ.

 

32) Mavroudeas S. (2006), ‘Social Structures of Accumulation, Regulation Approach and stages theory’, στον τόμο του συνεδρίου ‘Growth and Crises: Social Structures of Accumulation Theory and Analysis, National University of Ireland, Galway, Ireland.

 

33) Mavroudeas S. & Papadatos D. (2007), ‘Reform, Reform the Reforms or Simply Regression? The ‘Washington Consensus’ and its Critics’, Bulletin of Political Economy vol.1 no.1.

 

34) Mavroudeas S. & Ioannides A. (2007), ‘Overworked Greeks? Working time trends in Greece’, Asian-African Journal of Economics and Econometrics vol.7 no.1-2.

 

35) Μαυρουδέας Στ. (2008), «Ο Henryk Grossmann και η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους: μία πρωτότυπη προσέγγιση της οικονομικής κρίσης και της μακρο-οικονομικής δυναμικής» στον τιμητικό τόμο για τον Ν.Πετραλιά «Κοινωνική θεωρία & πολιτική ευθύνη», Gutenberg.

 

36) Mavroudeas, S. & Papadatos D. (2008) ‘Financial Regulation and Deregulation’, in Phillip Anthony O’Hara (Ed), International Encyclopaedia of Public Policy_Governance in a Global Age: Volume 2. Economic Policy. Perth, Australia: GPERU. http://pohara.homestead.com/ encyclopedia/volume-2.pdf.

 

37) Ιωαννίδης Α. & Μαυρουδέας Στ. (2010), «Διαδικασίες εξαγωγής υπεραξίας και η σχέση τους με την διάρκεια, την ένταση και την παραγωγικότητα της εργασίας», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών νο.52.

 

38) Μαυρουδέας Στ. (2011), «Καπιταλιστική αναδιάρθρωση και κρατικές πολιτικές: 1985 μέχρι σήμερα» στον τόμο του 11ου συνεδρίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ με θέμα «Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα».

 

39) Ioannides A. & Mavroudeas S. (2010), ‘Work more or work harder? The length and the intensity of work in Marx’s ‘Capital’, Science & Society, vol.74 no.1.

 

40) Μαυρουδέας Στ. (2010), «Ήταν ο J.K.Galbraith ένας Αστός Μαρξιστής;», Ουτοπία νο.88.

 

41) Μαυρουδέας Στ. (2010), «Ανάπτυξη και κρίσεις: Η ταραγμένη διαδρομή του ελληνικού καπιταλισμού» σε Τόπος (2010), «Ο χάρτης της κρίσης: Το τέλος της αυταπάτης», εκδ. Τόπος.

 

42) Μαυρουδέας Στ. (2011), «Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση: καπιταλιστική κρίση και ενδο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις» σε Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ), «Οικονομική κρίση και Ελλάδα», Αθήνα: Gutenberg.

 

43) Mavroudeas S. (2011), ‘The Regulation Approach’ in Fine B. & Saad-Filho A. (eds.) Companion to Marxist Economics, Edward Elgar.

 

44) Mavroudeas S. (2011), ‘The Social Structures of Accumulation approach’ in Fine B. & Saad-Filho A. (eds.) Companion to Marxist Economics, Edward Elgar.

 

45) Ioannides A. & Mavroudeas S. (2011), ‘Duration, Intensity and Productivity of Labour and the Distinction between Absolute and Relative Surplus-Value’, Review of Political Economy, vol.23 no.3.

 

46) Ioannides A. & Mavroudeas S. (2012), ‘A model for the relationship between working time and the intensity of labour’, Bulletin of Political Economy vol.5 no.2.

 

47) Mavroudeas S. (2012), ‘The Limits of Regulation: A Critical Analysis of Capitalist Development’, Cheltenham: Edward Elgar.

 

48) Mavroudeas S. & Papadatos D. (2012), ‘Financial Regulation in the light of the current global economic crisis’, International Critical Thought vol.2 no.4.

 

49) Mavroudeas S. (2013), ‘Development and Crisis: The Turbulent Course of Greek Capitalism’, International Critical Thought vol.3 no.3, pp. 297-314.

 

50) Mavroudeas S. (2013), ‘Teaching Political Economy and Marxism at an introductory level: A view from Greece’, International Journal of Pluralism and Economics Education vol.4 no.3.

 

51) Μαυρουδέας Στ. & Μανιάτης Θ. (2013), «Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, το ελληνικό πρόβλημα και ο Μαρξισμός: ένα περίγραμμα ανάλυσης και συζήτησης» σε Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών – ΟΜΕ (2013), «Ο Μαρξισμός και η Ελληνική Οικονομική Κρίση», Αθήνα: Gutenberg.

 

52) Gialis S. & Mavroudeas S. (2014), ‘Virtual Water: more heat than light?’, Capitalism Nature Socialism vol.5 no.2.

 

53) Ιωαννίδης Α., Μαυρουδέας Στ. & Οξούζη Ελ. (2014), «Aπλήρωτες υπερωρίες στην Ελλάδα. Προσδιοριστικοί παράγοντες και θεωρητικές προσεγγίσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών νο.139.

 

54) Ioannides A., Oxouzi E. & Mavroudeas S. (2014), ‘All work and no … pay? Unpaid overtime in Greece: determining factors and theoretical explanations’, Industrial Relations Journal vol.45 no.1.

 

55) Mavroudeas S. (2015), ‘Introduction’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge.

 

56) Mavroudeas S. & Paitaridis D. (2015), ‘Mainstream accounts of the Greek crisis: more heat than light?’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge.

 

57) Mavroudeas S. (2015), ‘‘Financialisation’ and the Greek case’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge.

 

58) Mavroudeas S. & Paitaridis D. (2015), ‘The Greek crisis: a dual crisis of overaccumulation and imperialist exploitation’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge.

 

59) Mavroudeas S. (2016), ‘The Greek crisis: a structural or a conjunctural crisis?’ σε Subasat T. (ed.) The Great Financial Meltdown: Systemic, Conjunctural or Policy-Created? New Directions in Modern Economics series, Cheltenham: Edward Elgar.

 

60) Μαυρουδέας Στ. (2016), «Ανταγωνιστικές ερμηνείες και στρατηγικές εξόδου της ελληνικής κρίσης και το πρόβλημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης», Ουτοπία νο.115.

 

61) Mavroudeas S. (2017), ‘Is Cartelier’s Monetary Approach a Convincing Alternative to the Labour Theory of Value? A Comment’, Stavros Mavroudeas, Economic Thought vol.6 no.2, October.

62) Mavroudeas S. (2017), ‘Troika’s Economic Adjustment Programmes for Greece: Why do they Systematically Fail’ σε Marangos, J., (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York

και

Μαυρουδέας Στ. (2018), «Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής της τρόικα για την Ελλάδα: Γιατί αποτυγχάνουν συστηματικά;» σε Μαρανγκος Ι. (2018)

63) Mavroudeas S. (2018), ‘Economic Adjustment Programmes for Greece: Origins, Structure, Deficiencies and Systematic Failures’ σε Anastasios Karasavvoglou, Srećko Goić, Persefoni Polychronidou, Delias Pavlos (eds.), Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe – Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016, Springer (forthcoming).

64) Mavroudeas S. (2018), ‘Competing explanations and strategies for the Greek crisis and the problem of the productive model’ σε Fouskas V. & Dimoulas K. (eds), Greece in the 21st Century. The Politics and Economics of a Crisis, Routledge.

 

65) Ioannides A. & Mavroudeas S. (2018), ‘Unpaid overtime as an index of employers’ relative power’, East-West (forthcoming).

 

66) Mavroudeas S. & Seretis S. (2018), ‘Imperialist exploitation and the Greek crisis’, East-West (forthcoming).

 

67) Mavroudeas S. (2018), ‘The Greek crisis: Causes and Alternative Strategies’ σε Sotiris P. (ed.), Crisis, Movement, Strategy: The Greek experience, Historical Materialism series, Leiden: Brill.

 

68) Μαυρουδέας Στ. (2018), «Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα: Προέλευση, Δομή, Συστηματικές Αποτυχίες και Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις», τόμος ΕΕΚΠ.

 

69) Mavroudeas S. & Papadatos F. (2018), ‘Is the Financialisation Hypothesis a theoretical blind alley?’, World Review of Political Economy (forthcoming)

 

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.