Ακαδημαϊκό Βιογραφικό

Σταύρος Μαυρουδέας

 

Διδακτορικό στην Πολιτική Οικονομία

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Οικονομικών

 

 

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

156 Εγνατιία

GR-54006

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Τηλ. (γρ.): +30 2310891779

e-mail: smavro@uom.gr

smavro@uom.edu.gr

Curriculum Vitae

Προσωπικές πληροφορίες

Έτος γέννησης: 1961

Τόπος γέννησης: Αθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Σπουδές

1986-1990:       Διδακτορικό στα Οικονομικά

Birkbeck College (University of London)

Thesis entitled ‘Regulation Approach: A Critical Appraisal’ (Supervisor: B.Fine)

1985-1986:       MSc in Economics (SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London)

1985-1986:     Πτυχίο Οικονομικών (Τμήμα Οικονομικών, ΕΚΠΑ) βαθμός Άριστα (9 και 3/12).

1979-80:         εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ, 2ος κατά σειρά επιτυχίας.

1978-79:         αποφοίτηση από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, βαθμός Άριστα (19 και 3/12).

1972-73:         εισαγωγή στην Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, 2ος κατά σειρά επιτυχίας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΒΡΑΒΕΙΑ κλπ.

1985-1990:       MSc και PhD χρηματοδοτούμενα από υποτροφία του ΙΚΥ μετά από συμμετοχή σε εθνικό διαγωνισμό.

1979-80:           τιμητική υποτροφία για την σειρά εισαγωγής στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ.

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (Διεθνή και Εθνικά)

Bulletin of Political Economy (διεθνές περιοδικό)

Journal of Economic Analysis (διεθνές περιοδικό)

Ουτοπία (εθνικό περιοδικό)

ΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Science & Society (διεθνές περιοδικό)

Review of Political Economy (διεθνές περιοδικό)

Review of Radical Political Economics (διεθνές περιοδικό)

International Critical Thought (διεθνές περιοδικό)

Research in Political Economy (διεθνές περιοδικό)

Economic Issues (διεθνές περιοδικό)

Utopia (εθνικό περιοδικό)

Bulletin of Political Economy (διεθνές περιοδικό)

Routledge (διεθνές περιοδικό)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2013-today:         Καθηγητής (Πολ. Οικονομία), Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας, Ελλάδα

2002-2013:         Αναπληρωτής Καθηγητής (Πολ. Οικονομία), Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας, Ελλάδα

1996-2002:         Επίκουρος Καθηγητής (Πολ. Οικονομία), Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας, Ελλάδα

1993-1996:     Λέκτορας (Πολ. Οικονομία), Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας, Ελλάδα

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

1997-98: Visiting Researcher, Department of Economics, SOAS (School of Oriental and African Studies), University of London.

2005-6: Visiting Researcher, Department of Economics, City University (London).

2013-14: Visiting Researcher, Department of Economics, Kingston University (London).

24-30 September 2017: Erasmus Visiting Researcher, Dept. of Political Economy, University of Siena.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Προπτυχιακές σπουδές

1988-1990: Dept. of Economics, Birkbeck College, University of London: teaching assistant to Prof.B.Fine

1993-1994: Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας: «Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας» (μάθημα επιλογής)

1993-2018: Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας: «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» (υποχρεωτικό μάθημα)

1993-2013: Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας: «Οικονομικά Προβλήματα του Σύγχρονου Καπιταλισμού» (μάθημα επιλογής)

2004-5: Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας: «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» (υποχρεωτικό μάθημα)

1998-1999: Τμ. Οικονομικών, Παν. Μακεδονίας: «Οικονομική Ανάπτυξη» (υποχρεωτικό μάθημα)

Μεταπτυχιακές σπουδές

1994-2001: Msc in Economics, Dept. of Economics, University of Macedonia: ‘Political Economy’ (υποχρεωτικό μάθημα)

Επίβλεψη έξι (6) επιτυχώς ολοκληρωμένων μεταπτυχιακών θέσεων (MSc in Economics, Dept. of Economics, University of Macedonia)

Διδακτορικές διατριβές

Επιβλέπων μίας (1) επιτυχώς ολοκληρωθείσας διδακτορικής διατριβής.

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τριών (3) επιτυχώς ολοκληρωθέντων διδακτορικών διατριβών.

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής έξι (6) εν εξελίξει διδακτορικών διατριβών.

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πολλών διδακτορικών διατριβών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Ιδρυτικό μελος της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας (εκλεγμένος στο ΔΣ για 2 θητείες ως Γραμματέας).

Μέλος της ESHET (European Society for the History of Economic Thought).

Μέλος του IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy).

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Πολιτική Οικονομία, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομική Μεγέθυνση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1)     Μέλος της επιτροπής απογραφής υλικού χώρων πανεπιστημίου (1994)

2)     Μέλος της επιτροπής παραλαβής υλικών χωρίς διαγωνισμό (1995, 1996)

3)     Μέλος της επιτροπής παραλαβής τακτικών διαγωνισμών (1996, 1998)

4)     Μέλος της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (1999, 2000, 2001)

5)     Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου (1995)

Μέλος σε άλλες διοικητικές επιτροπές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

A. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (σε περιοδικά με το σύστημα των κριτών, συλλογικούς τόμους και τόμους συνεδρίων)

1)  Mavroudeas S. (1990), ‘Regulation Approach: A Critical Appraisal’, PhD thesis, Birkbeck College, University of London.

2)  Mavroudeas S. (1992), ‘Relations between the Two Departments of Production and the Problem of the So-called ‘Motive Impulses’, Spoudai vol.42 no.2.

3)  Μαυρουδέας Στ. (1992), «Η Θεωρία της Αξίας και η Ρύθμιση», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών νο.9.

4)  Μαυρουδέας Στ. (1993), «Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Προβλήματα μεθοδολογίας, κατεύθυνσης και ταυτότητας», Θέσεις νο.43 – τμήμα της εισήγησης στο Συνέδριο «Η αναδρομή στον Marx: Το νόημα της Μαρξικής Σκέψης στην Κοινωνική Θεωρία Σήμερα», που διοργανώθηκε από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης (Ρέθυμνο, 25-26 Σεπτεμβρίου 1992).

5)  Μαυρουδέας Στ. (1993), «Ο Ι.Ι.Rubin και η συνεισφορά του στη Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία», Θέσεις νο.44.

6)  Μαυρουδέας Στ. (1994), «Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Θεωρία της Κρίσης ή Κρίση της Θεωρίας», Αξιολογικά νο.5.

7)  Μαυρουδέας Στ. (1994), «Λευκή Βίβλος: τομή στην κεφαλαιοκρατική ανασυγκρότηση στην Ευρώπη», Ουτοπία νο.9.

8)  Μαυρουδέας Στ. (1996), «Οικονομικές πολιτικές στην Αργεντινή μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο», Θέσεις νο.54.

9)   Μαυρουδέας Στ. (1997), «Πανεπιστήμιο και καπιταλισμός», Ουτοπία νο.18.

10) Μαυρουδέας Στ. (1998), «Κοινωνικές ανισότητες και σύγχρονος καπιταλισμός: το τέλος των τάξεων; Κριτική επισκόπηση των θεωριών της Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονομίας», τόμος πρακτικών του συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα με θέμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Νοεμβρίου 1996, Θεσσαλονίκη.

11) Mavroudeas S. & Siriopoulos C. (1998), ‘Τesting convergence and divergence: the data from Greece’, Journal of Applied Business Research vol.14 no.1.

12) Μαυρουδέας Στ. (1998), ‘Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας: μία επισκόπηση’, Ουτοπία νο.28.

13) Μavroudeas S. & Tsoulfidis L. (1999), ‘Comments on Ben Fine’s paper ‘Privatisation: Theory with lessons from the UK’, in Vlachou A. (ed.), ‘Contemporary Economic Theory’, volume of the conference on ‘Contemporary Economic Theory: Critical Perspectives’, Dept. Of Economics, Athens University of Economics and Business, October 6-7, Macmillan και Μαυρουδέας Στ. – Τσουλφίδης Λ. (1999), «Σχόλια επάνω στην εργασία του Ben Fine «Ιδιωτικοποιήσεις: Θεωρία με μαθήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο», σε Βλάχου Α. (επ.) «Σύγχρονη Οικονομική Θεωρία: Ριζοσπαστικές Κριτικές του Νεοφιλελευθερισμού», Τυπωθήτω (ελληνική έκδοση).

14) Mavroudeas S. (2004), ‘Forms of existence of abstract labour and value-form’, σε Freeman A.-Kliman A.-Wells J. (2004), eds, ‘The New Value Controversy: the Foundations of Economics’, Edward Elgar.

15) Lapavitsas C. & Mavroudeas S. (1999), ‘Financial Systems and Capital Markets: an alternative view’, σε C.Siriopoulos (ed.), ‘Topics in Financial Economics and Risk Management Analysis’, Paratiritis.

16) Mavroudeas S. (1999), ‘Regulation Theory: The Road from Creative Marxism to Post-Modern Disintegration’, Science & Society vol.63 no.3.

17) Mavroudeas S. (1999), ‘Periodising Capitalism: Problems and Method – The case of the Regulation Approach’, Research in Political Economy, vol.17.

18) Ιωαννίδης Α. & Μαυρουδέας Στ. (2000), «Στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Eίναι εν εξελίξει ένα νέο στάδιο της σήμερα;», στον τόμο του 7ου συνεδρίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ με θέμα «ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ».

19) Mavroudeas S. (2001), ‘The Falling Rate of Profit’, review essay for the Routledge Encyclopaedia of International Political Economy.

20) Mavroudeas S. (2001), ‘The Mode of Regulation’, review essay for the Routledge Encyclopaedia of International Political Economy.

21) Mavroudeas . (2001), ‘The monetary equivalent of labour and certain issues regarding money and the value of labour-power’, Economie Appliquee, tome LIV no.1.

22) Mavroudeas S. (2003), ‘Commodities, workers and institutions: Analytical and empirical problems in Regulation’s Consumption Theory’, Review of Radical Political Economic, vol.35 no.4.

23) Mavroudeas S. (2003), ‘The French Regulation Approach and its Theory of Consumption’, Storia del Pensiero Economico no.43

24) Μαυρουδέας Σ. & Ιωαννίδης Α. (2003), «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» σε Βενιέρης Δ. – Παπαθεοδώρου Χ. (2003), «H Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές», Ελληνικά Γράμματα.

25) Μαυρουδέας Στ. (2005), «Οι τρεις εποχές του πανεπιστημίου – Το πανεπιστήμιο στον καπιταλισμό», Ελληνικά Γράμματα.

26) Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (2005), «Δουλεύουν υπερβολικά οι Έλληνες εργαζόμενοι; Τάσεις του εργάσιμου χρόνου στην Ελλάδα», επετηρίδα «ΕΡΓΑΣΙΑ 2004».

27) Μαυρουδέας Στ. (2007), «Πρόλογος» σε Martinussen J. (2005), «Κοινωνία, κράτος και αγορά», Αθήνα: Σαββάλας.

28) Mavroudeas S. & Ioannides A. (2006), ‘Grossmann, Kalecki and the theory of crisis: A comment on Trigg’, Science & Society vol.7 no. 3.

29) Mavroudeas S. & Ioannides A. (2006), ‘Henryk Grossmann’s Falling Rate of Profit theory of crisis: a presentation and a reply to old and new critics’, Indian Development Review vol.4 no.1.

30) Mavroudeas S. (2006), ‘A History of Contemporary Political Economy and Post-Modernism’, Review of Radical Political Economics vol.38 no.4.

31) Μαυρουδέας Στ. (2006), «Το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα και η συνεχιζόμενη επικαιρότητα της θεωρίας του ιμπεριαλισμού», στον τόμο της Διημερίδας «Ιμπεριαλισμός: Αντιθέσεις και Αντιστάσεις», εκδόσεις ΚΨΜ.

32) Mavroudeas S. (2006), ‘Social Structures of Accumulation, Regulation Approach and stages theory’, στον τόμο του συνεδρίου ‘Growth and Crises: Social Structures of Accumulation Theory and Analysis, National University of Ireland, Galway, Ireland.

33) Mavroudeas S. & Papadatos D. (2007), ‘Reform, Reform the Reforms or Simply Regression? The ‘Washington Consensus’ and its Critics’, Bulletin of Political Economy vol.1 no.1.

34) Mavroudeas S. & Ioannides A. (2007), ‘Overworked Greeks? Working time trends in Greece’, Asian-African Journal of Economics and Econometrics vol.7 no.1-2.

35) Μαυρουδέας Στ. (2008), «Ο Henryk Grossmann και η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους: μία πρωτότυπη προσέγγιση της οικονομικής κρίσης και της μακρο-οικονομικής δυναμικής» στον τιμητικό τόμο για τον Ν.Πετραλιά «Κοινωνική θεωρία & πολιτική ευθύνη», Gutenberg.

36) Mavroudeas, S. & Papadatos D. (2008) ‘Financial Regulation and Deregulation’, in Phillip Anthony O’Hara (Ed), International Encyclopaedia of Public Policy_Governance in a Global Age: Volume 2. Economic Policy. Perth, Australia: GPERU. http://pohara.homestead.com/ encyclopedia/volume-2.pdf.

37) Ιωαννίδης Α. & Μαυρουδέας Στ. (2010), «Διαδικασίες εξαγωγής υπεραξίας και η σχέση τους με την διάρκεια, την ένταση και την παραγωγικότητα της εργασίας», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών νο.52.

38) Μαυρουδέας Στ. (2011), «Καπιταλιστική αναδιάρθρωση και κρατικές πολιτικές: 1985 μέχρι σήμερα» στον τόμο του 11ου συνεδρίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ με θέμα «Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα».

39) Ioannides A. & Mavroudeas S. (2010), ‘Work more or work harder? The length and the intensity of work in Marx’s ‘Capital’, Science & Society, vol.74 no.1.

40) Μαυρουδέας Στ. (2010), «Ήταν ο J.K.Galbraith ένας Αστός Μαρξιστής;», Ουτοπία νο.88.

41) Μαυρουδέας Στ. (2010), «Ανάπτυξη και κρίσεις: Η ταραγμένη διαδρομή του ελληνικού καπιταλισμού» σε Τόπος (2010), «Ο χάρτης της κρίσης: Το τέλος της αυταπάτης», εκδ. Τόπος.

42) Μαυρουδέας Στ. (2011), «Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση: καπιταλιστική κρίση και ενδο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις» σε Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ), «Οικονομική κρίση και Ελλάδα», Αθήνα: Gutenberg.

43) Mavroudeas S. (2011), ‘The Regulation Approach’ in Fine B. & Saad-Filho A. (eds.) Companion to Marxist Economics, Edward Elgar.

44) Mavroudeas S. (2011), ‘The Social Structures of Accumulation approach’ in Fine B. & Saad-Filho A. (eds.) Companion to Marxist Economics, Edward Elgar.

45) Ioannides A. & Mavroudeas S. (2011), ‘Duration, Intensity and Productivity of Labour and the Distinction between Absolute and Relative Surplus-Value’, Review of Political Economy, vol.23 no.3.

46) Ioannides A. & Mavroudeas S. (2012), ‘A model for the relationship between working time and the intensity of labour’, Bulletin of Political Economy vol.5 no.2.

47) Mavroudeas S. (2012), ‘The Limits of Regulation: A Critical Analysis of Capitalist Development’, Edward Elgar.

48) Mavroudeas S. & Papadatos D. (2012), ‘Financial Regulation in the light of the current global economic crisis’, International Critical Thought vol.2 no.4.

49) Mavroudeas S. (2013), ‘Development and Crisis: The Turbulent Course of Greek Capitalism’, International Critical Thought vol.3 no.3, pp. 297-314.

50) Mavroudeas S. (2013), ‘Teaching Political Economy and Marxism at an introductory level: A view from Greece’, International Journal of Pluralism and Economics Education vol.4 no.3.

51) Μαυρουδέας Στ. & Μανιάτης Θ. (2013), «Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, το ελληνικό πρόβλημα και ο Μαρξισμός: ένα περίγραμμα ανάλυσης και συζήτησης» σε Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών – ΟΜΕ (2013), «Ο Μαρξισμός και η Ελληνική Οικονομική Κρίση», Αθήνα: Gutenberg.

52) Gialis S. & Mavroudeas S. (2014), ‘Virtual Water: more heat than light?’, Capitalism Nature Socialism (υπό δημοσίευση).

53) Ιωαννίδης Α., Μαυρουδέας Στ. & Οξούζη Ελ. (2014), «Aπλήρωτες υπερωρίες στην Ελλάδα. Προσδιοριστικοί παράγοντες και θεωρητικές προσεγγίσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών νο. (υπό δημοσίευση).

54) Mavroudeas S. (2014), ‘Introduction’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge (υπό δημοσίευση).

55) Mavroudeas S. & Paitaridis D. (2014), ‘Mainstream accounts of the Greek crisis: more heat than light?’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge (υπό δημοσίευση).

56) Mavroudeas S. (2014), ‘‘Financialisation’ and the Greek case’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge (υπό δημοσίευση).

57) Mavroudeas S. & Paitaridis D. (2014), ‘The Greek crisis: a dual crisis of overaccumulation and imperialist exploitation’ σε Mavroudeas S. (ed.), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge (υπό δημοσίευση).

58) Ioannides A., Oxouzi E. & Mavroudeas S. (2014), ‘All work and no … pay? Unpaid overtime in Greece: determining factors and theoretical explanations’, Industrial Relations Journal vol.45 no.1.

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

1)      Μαυρουδέας Στ. (2006), «Η Πολιτική Οικονομία και η Κριτική της», Αθήνα: Τυπωθύτω.

Γ. ΒΙΒΛΙΑ

1)    Μαυρουδέας Στ. (2005), «Οι τρεις εποχές του πανεπιστημίου – Το πανεπιστήμιο στον καπιταλισμό’, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

2)    Mavroudeas S. (2011), ‘The Limits of Regulation: A Critical Analysis of Capitalist Development’, Cheltenham: Edward Elgar.

3)    Mavroudeas S. ed. (2014), Greek capitalism in crisis: Marxist Analyses, London: Routledge (υπό έκδοση)

Δ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ (σε περιοδικά με το σύστημα των κριτών)

1) Μavroudeas S. (1999), book review of Sekine T. (1997), ‘An Outline of the Dialectics of Capital’, Macmillan σε Review of Radical Political Economics vol.31 no.3.

2) Mavroudeas S. (2001), book review of Albritton R. (1999), ‘Dialectics and Deconstruction in Political Economy’, New York: St.Martin’s Press σε Science & Society vol.65 no.3.

3) Mavroudeas S. (2002), book review of Bellofiore R. ed. (1999), ‘Global Money, Capital Restructuring and the Changing Patterns of Labour’, Cheltenham, Edward Elgar σε Review of Political Economy Volume 14, Number 4.

4) Mavroudeas S. (2004), book review of  Robert Albritton, Makotoh Itoh, Richard Westra and Alan Zuege (eds. 2001), ‘Phases of Capitalist Development’, New York, Palgrave σε Science & Society vol.68 no.1.

5) Mavroudeas S. (2004), book review of Dowd D. (2000), ‘Capitalism and its Economics’, London, Pluto Press σε Review of Political Economy vol.16 no.3.

6) Mavroudeas S. (2006), book review of McDermott J. (2004), ‘Economics in Real Time: a Theoretical Reconstruction’, Michigan: University of Michigan Press σε Science & Society vol.71 no.3.

7) Mavroudeas S. (2009), book review of Moseley F. (ed., 2005), ‘Marx’s Theory of Money, Modern Appraisals’, New York: Palgrave Macmillan σε Review of Political Economy vol.21 no.3.

8) Mavroudeas S. (2013), book review of Jessop B. & Ngai-Ling Sum (2006),Beyond the Regulation Approach’, Cheltenham, UK: Edward Elgar σε Review of Social Economics (υπό έκδοση).

9) Mavroudeas S. (2011), book review of Salvadori N. (2006), ‘Economic Growth and Distribution’, Cheltenham, UK: Edward Elgar σε Review of Radical Political Economics vol.43 no.3.

10) Mavroudeas S. (2012), book review of Maksakovsky P. (2005), ‘The Capitalist Cycle’, The Netherlands: Brill Academic Publishers σε Science & Society vol.76 no.1.

11) Mavroudeas S. (2013), bookreview of McDonough T., Reich M. & Kotz D. (2010), ‘Contemporary Capitalism and Its Crises’, Cambridge: Cambridge University Press σε Science & Society Vol. 77 No. 2.

E. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

1)      Martinussen J. (2005), «Κοινωνία, κράτος και αγορά», Αθήνα: Σαββάλας.

ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

1) Fine B. & Leopold E. (1993), ‘The World of Consumption’, Routledge.

2) Fine B. (1994), ‘From Political Economy to Consumption’ σε Miller D. (1994), ‘Acknowledging Consumption’, Routledge.

3) Fine B. & Rustomjee Z. (1996), ‘The Political Economy of South Africa’’, Westview

4)    Nelson A. (1999), ‘Marx’s Concept of Money; the God of Commodities’, Routledge

5) Fine B. (1998), ‘Labour Market Theory: a constructive reassessment’, Routledge.

6) De Souza N. & Da Silva Porto Jr. S. (1998), ‘Crescimento Regional e novos testes de convergencia para os municipios da regiao Nordeste do Brasil’, Economia Aplicada, vol.2 no.2.

7) Brown A. (1999), ‘Developing Realistic Methodology: How New Dialectics surpasses the Critical Realist method for social sciences’, Economics Discussion Paper no.66, Middlesex University Business School.

8) Diesing P. (2000), ‘Comments on Rosenthal’s ‘The Escape from Hegel’, Science & Society, vol.64 no.3.

9) Tsaliki P. (2001), ‘book review of Vlachou A. ‘Contemporary Economic Theory’, Capital & Class, Autumn 2001 Head & Hand book reviews supplement.

10) Varoufakis Y. (2001-2), ‘book review of Vlachou A. ‘Contemporary Economic Theory’’, Science & Society, vol.65 no.4.

11) Wolff M.F. (2001), ‘book review of Vlachou A. ‘Contemporary Economic Theory’, Political Economy, no.9.

12) Jessop B. (2001), ‘Capitalism, the Regulation Approach, and Critical Realism’ in A. Brown, S. Fleetwood, and J. Roberts (eds), ‘Critical Realism and Marxism’, London: Routledge.

13) Jessop B. (2001), ‘Series Preface’ σε Jessop (ed.), ‘Regulation Theory and the Crisis of Capitalism’, Cheltenham: Edward Elgar.

14) Went R. (2002), ‘The Enigma of Globalization: A Journey to a New Stage of Capitalism’, Routledge

15) Westra R. (2003), ‘Social Theory, economic crisis and the Japanese Political Economy: a review article’, Review of International Political Economy, vol.10 no.2.

16) BLPS (2003), ‘International Bibliography of Economics’, vol.LII.

17) Astarita Rolando (2004), ‘Valor, mercado mundial y globalización’, Buenos Aires: Cooperative Editions.

18) Andre Guimaraes Augusto (2004), ‘Fundamentos methodologicos de Abordagem da Regulasao: origem historica e questoes fundadoras’, Ensaios FEE, vol.25 no.2.

19) Liodakis G. (2005), ‘The New Stage of Capitalist Development and the Prospects of Globalization’, Science & Society, vol.69 no.3.

20) Laibman D. (2005), ‘Theory and Necessity: The Stadial Foundations of the Present’, Science & Society, vol. 69, no. 3.

21) Trigg A. (2006), ‘Kalecki and Grossman: a Reply’, Science & Society, vol.7 no.3.

22) Jessop B. & Sum N-L. (2006), ‘The Regulation Approach and Beyond: Putting Capitalist Economies in Their Place’, Edward Elgar.

23) Mariolis Th. (2006), ‘A Critique of the ‘New Approach’ to the Transformation Problem’, Indian Development Review vol.4 no.1.

24) Baragar F. (2006), ‘The New Value Controversy’ σε Samuels W., Emmett R. & Biddle J. (eds.) ‘Research in the History of Economic Thought and Methodology’ vol.24A.

25) Laibman D. (2006), ‘Deep History: A Study of Social Evolution And Human Potential’, State University of New York Press Series in Radical Social and Political Theory.

26) Kicillof A. & Starosta G. (2007), ‘Value form and class struggle: a critique of the autonomist theory of value’, Capital & Class no.92.

27) Brown A. (2007), ‘A materialist development of some recent contributions to the labour theory of value’, Cambridge Journal of Economics vol.32 no.1.

38) Kicillof A. & Starosta G. (2007), ‘On materiality and social form: A political critique of Rubin’s value-form theory’, Historical Materialism vol.15 no.3.

39) Bhadari R. (2008), ‘Grossman and luxury spending’, Science & Society vol.72 no.1.

40) Vasiliadis L. (2008), ‘How Greece and Ireland Have Been Positioned in the World Developments Since 1945: A French Regulation Approach’, Journal of Social Sciences vol.4 no.1.

41) Lamprianidis L. (2000), ‘Geographical proximity matters in the orientation of FDI: The case of Greek FDI in the Balkans’ σε Petrakos G. & Totev S. (eds.) (2000) ‘The development of the Balkan region’, Ashgate.

42) Papatheodorou Ch. (2008), ‘Verspätete Entwicklung der sozialen Sicherung: Das griechische Wohlfahrtssystem’ σε Klaus Schubert, Simon Hegelich and Ursula Bazant (Hrsg.) ‘Europäische Wohlfahrtssysteme’ VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

43) Konings M. (2005), ‘Political Institutions and Economic Imperatives: Bringing agency back in’, Research in Political Economy no.22.

44) Fine B. & Rustomjee Z. (1992), ‘The political economy of South Africa in the interwar period’, Social Dynamics, Volume 18, Issue 2 December, pages 26 – 54

45) Jacobs P. (2008), A New Generation of Heterodox Development Scholars, Review of African Political Economy, Volume 35, Issue 2, June, pages 335 – 340

46) Cavalcante Carolina Miranda (2007), ‘Realismo crítico e abordagem da Regulação: da possibilidade de colaboração entre Ciência e Filosofia’, Ensaios FEE, n. 2, p. 353-374, – παραπομπή σε εργασία νο.17 (σ.356).

47) Moshe, M. (2009), ‘Temporary versus Permanent: Time framing in the Israeli political arena’, Time & Society, no.18.

48) Labrianidis L. (2000), ‘Are Greek companies that invest in the Balkans in the ‘90s Transnational Companies?’ in Mitsos A. and Mossialos E. 2000. (Eds.) Contemporary Greece and Europe, European Institute LSE European Political Economy Series, Ashgate Press London 457-482.

49) Karagianni S. (2004), ‘Basic Characteristics Of The Greek Export Enterprises That Penetrate In The Central And Eastern European Countries (CEECS): An Empirical Investigation’, Journal Of Applied Business Research Volume 20, Number 1 p.99.

50) Karagianni S. & Labrianidis L. (2001), ‘The Pros and Cons of SMEs Going International: Greek Companies in Bulgaria’, Eastern European Economics, Volume 39, Number 2.

51) Fine B. (1992), Women’s Employment and the Capitalist Family, Routledge.

52) O’ Hara P. (2008), ‘A Social Structure Of Accumulation For Long Wave Upswing In Australia?’, Journal of Australian Political Economy, no.61.

53) Bartel Rainer (2007), ‘Liberalisierung als Machttransfer: politische Instrumentalisierung der Märkte und das Wohl oder Weh der KonsumentInnen’ in Kollmann Karl & Manfred E.A. Schmutzer (eds.), Mächte des Marktes, Verlag Österreich, Wien 2007.

54) Aoudé I. (2010), ‘Policy of Globalization and Globalization of Policy’ in Aoudé (ed.) Public Policy and Globalization in Hawaii, University of Hawaii Press.

55) Flaschel Peter, Groh Gangolf, Proaño Christian, Semmler Willie (2008), Topics in Applied Macrodynamic Theory, Springer.

56) Reuten G. (2003), ‘On ‘Becoming Necessary’ in an Organic Systematic Dialectic: the case of creeping inflation’ in Albriton R. & Simoulidis J. (eds), New Dialectics and Political Economy, Palgrave-Macmilan.

57) Pratschke J. & Morlicchio E. (2011), ‘Social polarisation, the labour market and economic restructuring in Europe: an urban perspective’, in Socialpolis.eu, http://www.socialpolis.eu/uploads/tx_sp/EF02_Paper.pdf.

58) Kempa M. (2010), ‘The Political Economy of Human Security: A Conceptual Approach to Policing Studies and Reform’ in Strimelle V. & Vanhamme F. (eds.) ‘Rights and Voices: Criminology at the University of Ottawa’, Les Presses de l’ Universite de l’ Ottawa.

59) Fine B. & Milonakis D. (2009), ‘From economics imperialism to freakonomics: the shifting boundaries between economics and other social sciences’, Routledge.

60) Joffe J. (2008), ‘Book review of Nitzen J. & Bichler S. ‘The Global Political Economy of Israel’ Pluto Press in Review of Radical Political Economics vol.40 no.4.

61) Peter Meyer Filardo (2000), ‘Labor History Bibliography, 1999’, Labor History Vol.41 no.4.

62) Goletsis Y. & M. Chletsos M. (2010), ‘Measurement of development and regional disparities in Greek periphery: A multivariate approach’, Socio-Economic Planning Sciences Vol.45, No.4.

 63) Nunes Ana (2011), ‘The IMF’s stand-by agreement with Portugal: an ex-ante application of the Washington Consensus’, Instituto Superior de Economia e Gestão – GHES Documento de Trabalho/Working Paper no.44, Technical University of Lisbon, School of Economics and Management http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/2871/1/GHES-DT-44.pdf.

 64) Fine B. (2004), ‘From Bourdieu to Becker: economics confronts the social sciences’ σε Arestis P. & Sawyer M. (eds.), The rise of the market: critical essays on the political economy of neo-liberalism , Edward Elgar.

 65) Epitropoulos M.F. (2010), ‘The Global Capitalist Crisis and the European Union, with Focus on Greece’ in Berberoglu B. (ed.), Beyond the Global Capitalist Crisis – The World Economy in Transition, Ashgate.

66) Sotiris P. (2012), ‘Theorizing the Entrepreneurial University: Open questions and possible answers’, Journal of Critical Education Policy Studies vol.10 no.1.

67) Brand U. & Wissen M. (2012), ‘Global Environmetal Politics and the Imperial Mode of Living: Articulations of the State-Capital Relations in the Multiple Crisis’, Globalisations vol.9 no.4.

68) Pratschke J. & Morlicchio E. (2012), ‘Social Polarisation, the Labour Market and Economic Restructuring in Europe: An Urban Perspective, Urban Studies vol.49 no.9.

69) Saad-Filho A. & Ayers A. (2008), ‘Production, Class and Power in the Neoliberal Transition’ in Ayers A. (ed.), Gramsci, Political Economy and International Relations Theory, Palgrave

70) Jackson W. (2009), Economics, Culture and Social Theory, Edward Elgar.

71) Kempa M. (2008), ‘Conceptualisation et réforme des processus policiers à l’ère de la mondialisation: l’économie politique de la sécurité humaine, Criminologie Vol.41, no.1.

72) K Diefenbach, SR Farris, G Kirn, P Thomas (2012), in Diefenbach, Katja (ed.) (2013), Encountering Althusser: Politics and Materialism in Contemporary Radical Thought, Continuum International Pub. Group.

 73) Sen A. (2011), ‘An analysis of the efficiency of associations in providing financial stability: the case of Turkish banking system’, Investment Management and Financial Innovations vol.8 no.1.

74) Mosedale Jan (2004), ‘Political Economy of Tourism: Regulation Theory, Institutions and Governance Networks’ in C.M. Hall, A.A. Lew and A.M. Williams (Eds) The Wiley-Blackwell Companion to Tourism, Oxford: Blackwell.

75) Basile E. (2013), Capitalist Development in India’s Informal Economy, ROUTLEDGE CONTEMPORARY SOUTH ASIA SERIES.

76) Gialis S.E. & Herod A. (2013), ‘Resisting Austerity: The Case of Greece’s Powerworkers and Steelworkers’, Human Geography vol.6 no.2.

 

Ζ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

1) Καραγιάννη Στ. – Λαμπριανίδης Λ. – Κατσίκας Η. – Κουρτέσης Α. – Μαυρουδέας Στ. (1996-8), «Οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας από το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια», ΓΓΕΤ – ΠΕΝΕΔ 1994.

2) Καραγιάννη Στ. – Τσίοτρας Γ. – Κουφίδου Στ. – Μαυρουδέας Στ. (1997), «Αγορά εργασίας σε περιοχές που έχουν πληγεί από βιομηχανικές αλλαγές», European Commision – ADAPT.

3) Μαυρουδέας Στ. (2013), «Ανταγωνιστικές ερμηνείες της ελληνικής κρίσης – Μία εναλλακτική προσέγγιση και πρόταση οικονομικής στρατηγικής», ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

 

Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) Μαυρουδέας Στ. (1992), «Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Προβλήματα μεθοδολογίας, κατεύθυνσης και ταυτότητας», εισήγηση στο Συνέδριο «Η αναδρομή στον Marx: Το νόημα της Μαρξικής Σκέψης στην Κοινωνική Θεωρία Σήμερα», που διοργανώθηκε από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης (Ρέθυμνο, 25-26 Σεπτεμβρίου 1992).

2) Βαρελάς Ε.-Μαυρουδέας Στ.-Τσεκούρας Ι. (1995), «Μη-ισόρροπη ανάπτυξη και ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», εισήγηση στο 3ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης με θέμα: «O ΡOΛOΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ», Θεσσαλονίκη, 28, 29, 30 Απριλίου 1995.

3) Mavroudeas S. (1996), ‘Forms of existence of abstract labour and value-form’, conference of the Eastern Economic Association (EEA), Boston, 15-17 Μarch.

4) Μαυρουδέας Στ. (1996), «Διαδικασία Εργασίας: Θεωρίες και πραγματικότητα», εισήγηση στο Συνέδριο που διοργάνωσε το περιοδικό «ΟΥΤΟΠΙΑ» με θέμα «Η απελευθερωτική προοπτική του Μαρξισμού», Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 9-10-11 Μαΐου.

5) Μavroudeas S. (1996), ‘Τhe plan vs market controversy in the Marxist tradition’, conference on «Social and Economic Aspects of the Transition Process in Eastern Europe», University of Crete, Department of Economics, 5-6 October, Rethymno.

6) Μαυρουδέας Στ. (1996), «Κοινωνικές ανισότητες και σύγχρονος καπιταλισμός: το τέλος των τάξεων; Κριτική επισκόπηση των θεωριών της Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονομίας», εισήγηση στο συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα με θέμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

7) Lapavitsas C. – Mavroudeas S. (1997), ‘The New Solution to the Transformation Problem: Some Issues Regarding the Treatment of Value’, conference of the Eastern Economic Association, 3-6 April, Washington DC.

8) Mavroudeas S. (1997), ‘Deconstructing the Canon: Political Economy and Post-Modernism’, European Conference on the History of Economics (ECHE) ‘The History of Economics: Constructimg the Canon’, 17-19 April 1997, Panteion University, Athens.

9) Μavroudeas S. – Tsoulfidis L. (1997), ‘Comments on Ben Fine’s paper ‘Privatisation: Theory with lessons from the UK’, conference on ‘Contemporary Economic Theory: Critical Perspectives’, Dept. Of Economics, Athens University of Economics and Business, October 6-7.

10) Μαυρουδέας Στ. (1997), «Για την φύση των παραγωγικών σχέσεων στην Σοβιετική Ένωση», στο συνέδριο «Οκτωβριανή Επανάσταση: Ογδόντα χρόνια μετά -Μία κριτική αποτίμηση», διοργάνωση περιοδικά Άλφα – Θέσεις – Ουτοπία – Πολίτης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 5-8 Νοεμβρίου.

11) Mavroudeas S. (1998), ‘Contemporary Capitalism: Is there a new stage in process?’, στο Marx International II Congress, ‘Le capitalisme: critiques, resistances, alternatives’, CNRS – Instituto Italiano per gli Studi Filocofici – PUF, Universites de Paris-I et de Paris-X, 30 Septembre – 3 Octobre, Paris.

12) Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (1999), «Στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Eίναι εν εξελίξει ένα νέο στάδιο της σήμερα;», στον τόμο του 7ου συνεδρίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ με θέμα «ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ».

13)Μαυρουδέας Στ. (2001), «Απεικόνιση της Αφηρημένης Εργασίας στο Χρήμα: Θεωρίες και Προβλήματα – Η περίπτωση της «Νέας Λύσης» στο Πρόβλημα του Μετασχηματισμού», 3η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών, 11 Μαϊου 2001.

14)Mavroudeas S. – Ioannides A. (2002), ‘Stages of Capitalist Development: is there a new stage in process?’, European Society for the History of Economic Thought (ESHET), 6th Annual Conference, University of Crete, Rethymno.

15)Μαυρουδέας Στ. (2002), «Η Θεωρία Κατανάλωσης της Σχολής της Ρύθμισης: Αναλυτικά και Εμπειρικά Προβλήματα», 4η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Παρασκευή 24 Μαϊου.

16) Ioannides A. – Karagianni S. – Mavroudeas S. (2002), ‘Overworked Greeks? Working time trends in Greece’, International Working Party on Labour Market Segmentation, 23rd International Conference: ‘The Quality of Work’, Spetses, 17-20 July 2002.

17) Mavroudeas S. (2002), ‘Regulation Approach: the journey of a middle-range theory to post-modern relativism’, International Network for Economic Method (INEM), University of Sterling, Sterling, 1-2 September.

18) Ioannides A. – Mavroudeas S. (2003), ‘Stages of Capitalist Development: Is there a new post-1973 stage in process?’, International Conference ‘The work of Karl Marx and the challenges of the 21st century’, Institute of Philosophy, Havana, Cuba 5-7 May.

19) Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (2003), «Ο χρόνος εργασίας στην οικονομική σκέψη», 5η Ετήσια Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-17 Μαϊου.

20) Μαυρουδέας Στ. (2004), «Ο Henryk Grossmann και η Πτωτική Τάση του Ποσοστού Κέρδους: Θεωρία κρίσης ή θεωρία καταστροφής;», 7ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών, 21-22 Μαϊου.

21) Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (2005), «Η σχέση χρόνου και έντασης της εργασίας στην οικονομική σκέψη», 8ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών, 27-28 Μαϊου.

22) Μαυρουδέας Στ. (2006), «Το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα και η συνεχιζόμενη επικαιρότητα της θεωρίας του ιμπεριαλισμού», Διημερίδα «Ιμπεριαλισμός: Αντιθέσεις και Αντιστάσεις», διοργάνωση: περιοδικά Διάπλους – Στίγμα – Ουτοπία, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου.

 23) Μαυρουδέας Στ. & Παπαδάτος Δ. (2006), «Μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση της μεταρρύθμισης ή αναπαλαίωση; Η Συναίνεση της Ουάσιγκτον και η κριτική της», 8ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 26-27 Μαϊου.

24) Mavroudeas S. (2006), ‘Social Structures of Accumulation, Regulation Approach and stages theory’, Conference: ‘Growth and Crises: Social Structures of Accumulation Theory and Analysis’, National University of Ireland, Galway, Ireland, 2-4 November.

25) Μαυρουδέας Στ. (2007), «Ήταν ο J.K.Galbraith ένας Αστός Μαρξιστής;», επιστημονική ημερίδα «J.K.Galbraith: Ζωή, Έργο και Επιδράσεις», διοργάνωση Τμήματα Οικονομικών του ΑΠΘ και του Παν. Μακεδονίας, 12 Ιανουαρίου 2007, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

26) Μαυρουδέας Στ. (2007), «Η Θεωρία της Διαδικασίας της Εργασίας: Τρεις Δεκαετίες μετά», 9ο Ετήσιο Συνέδριο Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης, Θεσσαλονίκη, 11 – 12 Μαΐου 2007, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

27) Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (2008), «Σχετικά με την διάκριση απόλυτης και σχετικής υπεραξίας», 10ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 30-31 Μαΐου 2008, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

28) Μαυρουδέας Στ. (2008), «Καπιταλιστική αναδιάρθρωση και κρατικές πολιτικές: 1985 μέχρι σήμερα», 11ο επιστημονικό συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα με θέμα «Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα», Νοέμβριος, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

29) Ιωαννίδης Α. – Μαυρουδέας Στ. (2009), «Επιπτώσεις στην αξία και την υπεραξία από την ταυτόχρονη μεταβολή του χρόνου και της έντασης της εργασίας», 1ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας & 11ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 19-20 Ιουνίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

30) Μαυρουδέας Στ. (2009), «Η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι ερμηνείες της», 1ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας & 11ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 19-20 Ιουνίου 2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

31) Mavroudeas S. (2010), ‘Greece and the EU: capitalist crisis and imperialist rivalries’, 1st conference of IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy) and Greek Scientific Association of Political Economy, 10-12 September 2010, University of Crete.

32) Mavroudeas S. (2011), ‘The changing notions of Political Economy in Greece’, European Society for the History of Economic Thought (ESHET) Annual Conference, Bogazici University, Istanbul.

33) Μαυρουδέας Στ. (2011), «Οι μεταλλασσόμενοι ορισμοί της Πολιτικής Οικονομίας στην Ελλάδα», 13ο Συνέδριο των Ελλήνων Ιστορικών της Οικονομικής Σκέψης, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. του ΕΚΠΑ, 3-4 Ιουνίου 2011, Αθήνα.

34) Ιωαννίδης Α., Μαυρουδέας Στ. & Οξούζη Ελ. (2011), «Απλήρωτες υπερωρίες: Προσδιοριστικοί παράγοντες και θεωρητικές ερμηνείες», 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΚΠ, 9-11 Νοεμβρίου 2011, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

35) Mavroudeas S. (2013), ‘The Greek Left vis-à-vis the EU: From opposition to accommodation and back again’, University of Edinburgh conference ‘The radical left and crisis in the EU: from marginality to the mainstream?’, 17 May 2013.

36) Mavroudeas S. & Paitaridis D. (2013), ‘The Greek saga: competing explanations of the Greek crisis – A Marxist Alternative’, 1st World Keynes Conference ‘Attacking the Citadel: Making Economics Fit for Purpose’, Izmir University of Economics, Izmir/Turkey, 26-29 June 2013.

 37) Μαυρουδέας Στ. (2014), «Η «χρηματιστικοποίηση» και η ελληνική περίπτωση», 3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας με θέμα «Η Ελληνική οικονομία και η πολιτική των Μνημονίων: κατάσταση και προοπτικές», Παν. Πατρών 14-15/1/2014.

 38) Μαυρουδέας Στ. (2014), «Για μία εναλλακτική οικονομική στρατηγική ενάντια στη στρατηγική του μνημονίου», Συνέδριο των Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών «Δημήτρης Μπάτσης», Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη του Παντείου Πανεπιστημίου, Όμιλοι Επαναστατικής Θεωρίας, Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών και Σύλλογος Μαρξιστικής Σκέψης «Γιάννης Κορδάτος» με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα: Επιστημονικές και Πολιτικές Προβληματικές», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, 17-18-19 Ιανουαρίου 2014.

Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (μέλος επιστημονικών επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών και σχολιαστής διεθνών και εθνικών συνεδρίων)

1) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Κοινωνική Μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μίγμα «Δημόσιου – Ιδιωτικού» στο πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας», Αθήνα 17-18 Οκτωβρίου 2008.

2) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα: Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις», Αθήνα 10-11 Νοεμβρίου 2011.

3) Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Σχολιαστής Εισηγήσεων της 13th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET), University of Macedonia, Thessaloniki 23-26 April 2009.

4) Μέλος της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας με θέμα «Η Ελληνική οικονομία και η πολιτική των Μνημονίων: κατάσταση και προοπτικές», Παν. Πατρών 14-15/1/2014.

5) Μέλος της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου των Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών «Δημήτρης Μπάτσης», Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη του Παντείου Πανεπιστημίου, Όμιλοι Επαναστατικής Θεωρίας, Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών και Σύλλογος Μαρξιστικής Σκέψης «Γιάννης Κορδάτος» με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα: Επιστημονικές και Πολιτικές Προβληματικές», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, 17-18-19 Ιανουαρίου 2014.

6) Προεδρεύων σε τραπέζια συζήτησης και σχολιαστής σε πολλά διεθνή και εθνικά συνέδρια (European Society for the History of Economic Thought, International Initiative for Promoting Political Economy κλπ.)

I. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Μαυρουδέας Στ. (1994α), «Η «μάχη» της δραχμής και τα παρεπόμενα της», Ουτοπία νο.11.

2) Μαυρουδέας Στ. (1994β), «Στον καιρό των ιδιωτικοποιήσεων», Ουτοπία νο.13.

3) Μαυρουδέας Στ. (1998α), «Μετά την «εθνική νίκη» της υποτίμησης το επίτευγμα της ΟΝΕ ή η Πολιτική Οικονομία του τραγέλαφου», Ουτοπία νο.29.

4) Μαυρουδέας Στ. – Κουμπούρας Γ. (1998β), «Μαρξιστική αναζήτηση στο έδαφος της κρίσης», εφημερίδα ΠΡΙΝ νο.392

5) Μαυρουδέας Στ. (1999), «Είναι δυνατή η αναβίωση σήμερα του Κεϋνσιανισμού;», εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11-12/12/1999 αρ.φ.15643, Τετράδια της Οικονομίας νο.40.

 6) Μαυρουδέας Στ. (2000), «Η τακτική του γατόπαρδου σε σύγχρονη έκδοση – Stiglitz vs Dornbusch: ένα σύντομο σχόλιο», εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 22-23/9/2000 αρ.φ., Τετράδια της Οικονομίας νο.72.

7) Μαυρουδέας Στ. (2001), «Αυταρχισμός και νέες οικονομικές σχέσεις», εφημερίδα EΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 8-5-2001 αρ.φ.7756.

8) Μαυρουδέας Στ. (2001), «Μετα-μοντερνισμός, μετα-μαρξισμός και το «τέλος» της εργασίας και του κομμουνιστικού κινήματος», εφημερίδα ΠΡΙΝ 11/11/2001.

9) Μαυρουδέας Στ. (2002), «Η είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ», ημερήσια εφημερίδα ‘EVRENSEL’, 28-29/9/2001 (στα Τουρκικά).

 10) Μαυρουδέας Στ. (2005), «Η κυβερνητική πολιτική ή η επιστροφή στον «άγριο καπιταλισμό» του 18ου αιώνα», Ουτοπία νο.66.

 11) Μαυρουδέας Στ. (2006), «Οι Έλληνες πρωταθλητές της εργασίας» ή η αύξηση της εκμετάλλευσης της εργασίας στον ελληνικό καπιταλισμό», εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 16-7-2006.

12) Μαυρουδέας Στ. (2007), «Χρηματοπιστωτική κρίση ή συνολική οικονομική κρίση;», εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 7-10-2007.

13) Μαυρουδέας Στ. (2007), «Μοντέρνοι καιροί»: η έλευση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου», Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής νο.1, Απρίλιος.

14) Μαυρουδέας Στ. (2007), απάντηση στην έρευνα με θέμα ««Η Αριστερά και η Δεξιά καθόρισαν τον 20ό αιώνα. Τι θα καθορίσει  τον 21ο αιώνα;», Μηνιαία Επιθεώρηση νο.35.

15) Μαυρουδέας Στ. (2008), απάντηση στην έρευνα με θέμα «Ποια είναι τα όρια επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες οι δυνάμεις που καθορίζουν αυτή τη διαδικασία;», Μηνιαία Επιθεώρηση νο.42.

16) Μαυρουδέας Στ. (2008), «Και ξαφνικά ανακαλύφθηκε η κρίση», εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2-11-2008.

17) Μαυρουδέας Στ. (2008), «Η Οικονομική κρίση και το χρέος των λαϊκών στρωμάτων», εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-12-2008.

18) Μαυρουδέας Στ. (2009), «Αποτελεί το ευρώ ασπίδα έναντι της κρίσης;», εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 6-6-2009.

19) Μαυρουδέας Στ. (2009), «Η κρίση, τα αίτια της και η ελληνική οικονομία» σε κείμενα ημερίδας της ΚΕ του ΚΚΕ, Σύγχρονη Εποχή.

20) Mavroudeas S. (2010), ‘The Greek External Debt and Imperialist Rivalries: ‘One Thief Stealing from Another’, Monthly Review Zine, http://www.mrzine.monthlyreview.org/2010/mavroudeas200210.html

21) Μαυρουδέας Στ. (2010), «Το εξωτερικό χρέος, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και ο «κλέψας του κλέψαντος», https://stavrosmavroudeas.wordpress.com.

22) Μαυρουδέας Στ. (2010), «Υπό οικονομική κατοχή η Ελλάδα. Μόνη λύση η έξοδος από την ΕΕ», Περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ 13/5/2010 νο.306.

23) Μαυρουδέας Στ. (2010), «Η ελληνική κρίση, η ΕΕ και οι ενδο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις», Ουτοπία νο.92.

24) Μαυρουδέας Στ. (2011), «Αποδέσμευση από την ΕΕ: κρίσιμη προϋπόθεση για το άνοιγμα μιας διαδικασίας σοσιαλιστικής μετάβασης στη χώρα μας», Ουτοπία νο.96.

25) Mavroudeas S. (2012), ‘The crisis of the European Union and the failure of its salvation plans’, Spectrezine, http://www.spectrezine.org/crisis-european-union-and-failure-its-%E2%80%98salvation-plans%E2%80%99

25) Μαυρουδέας Στ. (2013), «Η κρίση της ΕΕ, η Ελλάδα και η Αριστερά» σε Συλλογικός τόμος «Ο Ελληνικός Καπιταλισμός, η Παγκόσμια Οικονομία και η Κρίση», Αθήνα: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

26) Μαυρουδέας Στ. (2013), συνέντευξη στην εφημερίδα Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ, 30-13 Μαρτίου 2013

27) Μαυρουδέας Στ. (2013), «Χρειάζεται αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα», Συνέντευξη στην ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ νο.1056, Τεύχος 1056, Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2013

28) Μαυρουδέας Στ. (2013), «Έξοδος από την κρίση και παραμύθια της Χαλιμάς», εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 28-1-2013.

29) Μαυρουδέας Στ. (2013), Συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Λάρισα, 16/12/2012.

30) Μαυρουδέας Στ. (2012), «Η δόση, το Reuters και ο πανικός της διαπλοκής», Σχόλιο στην εφημερίδα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ 6/10/2012.

31) Μαυρουδέας Στ. (2013), «Η ελληνική τραγωδία: ανταγωνιστικές ερμηνείες της ελληνικής κρίσης», Foreign Affairs Hellenic Edition, Αύγουστος 2013.

32) Μαυρουδέας Στ. (2013), «Να ανοίξει ο δρόμος για την Αποδέσμευση της χώρας από την ΕΕ», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21/4/2013.

33) Μαυρουδέας Στ. (2014), «Πωλήσεις πυρκαγιάς», ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη 19/2/2014.

Κ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1) ‘Τhe Regulationists’ (S.Mavroudeas), Research students’ workshop, Birkbeck College, University of London, 14 June 1989.

2) «H Λευκή Βίβλος και η κεφαλαιοκρατική ανασυγκρότηση στην ΕΟΚ» (Στ.Μαυρουδέας), Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Λάρισας, 1994.

3) «Διεθνοποίηση και ολοκληρώσεις στην εποχή μας» (Η.Ιωακείμογλου, Στ.Μαυρουδέας), συναντήσεις της Ουτοπίας, Αθήνα, 6 Απριλίου 1995.

4) «The Relationship between Department I and Department II in the Reproduction of Capital: a Critique of the Regulation School» (S.Mavroudeas), School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Dept. of Economics, Political Economy of Development Seminars, 16 Janouary 1996.

5) «Η σύγχρονη φυσιογνωμία του Επιχειρηματικού Πανεπιστημίου» (Στ.Μαυρουδέας), Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Ανθρώπου στο Α.Π.Θ., 7 Μαρτίου 1996.

6) «H επιχειρηματικοποίηση του Πανεπιστημίου» (Στ.Μαυρουδέας), ημερίδα με θέμα «Προβλήματα της Προπτυχιακής Εκπαίδευσης», σύλλογος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, 11 Μαΐου 1996.

7) «Πολιτική Οικονομία και τοπικό κράτος: μια κριτική στην Προσέγγιση της Ρύθμισης» (Στ.Μαυρουδέας), Κύκλος συζητήσεων και προβληματισμού σε επίκαιρα ζητήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 22 Μαΐου 1996.

8) «The Market Economy, the Welfare State and the Civil Society» (panel: P.Papadimitriou, S.Mavroudeas, D.Bakatselos), American Studies Seminar, March 21-23, 1999.

9) «Το Μεταμοντέρνο και η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας» (Στ.Μαυρουδέας), Σεμινάριο του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης, 14 Μαρτίου 2002.

10) «Αξιολόγηση τμημάτων και πανεπιστημίων» (Λιανός Θ., Μαυρουδέας Στ., Ψαχαρόπουλος Γ.), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών, 18 Απριλίου 2005.

11)The History of Political Economy and Post-Modernism’ (S.Mavroudeas), weekly Economic Science Seminars, University of Athens, Dept. of Economics, 7 Φεβρουαρίου 2006.

12) «Προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης» (Στ.Μαυρουδέας), σύλλογος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2 Μαρτίου 2006.

13) «Οικονομική κρίση και η επιστροφή του κρατικού παρεμβατισμού» (Στ.Μαυρουδέας), Σεμινάριο για τα Οργανωμένα Συμφέροντα, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ, 9 Φεβρουαρίου 2009.

14) «Η κρίση, τα αίτια της και η ελληνική οικονομία» (Στ.Μαυρουδέας), ημερίδα της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα «Η διεθνής Οικονομική Κρίση και η Θέση της Ελλάδας. Οι θέσεις του ΚΚΕ», Αθήνα 14 Μαϊου 2009.

15) «Διεθνής οικονομική κρίση, η μαρξιστική προσέγγιση», ημερίδα της Αχτίδας ΑΕΙ – ΤΕΙ της ΚΟΘ του ΚΚΕ, Θεσσαλονίκη 4 Δεκεμβρίου 2009.

16) «Θέματα Πολιτικής Οικονομίας στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομικής κρίσης», διάλεξη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν. Θεσσαλίας, 25/11/2010.

17) «Το ελληνικό κράτος και το ξένο κεφάλαιο στην οικονομική κρίση», διάλεξη στο σεμινάριο «Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα» του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011.

18) «Οικονομική Κρίση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα», διάλεξη στο σεμινάριο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, Πέμπτη 31/3/2011,ς 12:30 στην αίθουσα ΠΑΜ 15.

19) «Η ελληνική κρίση: κρίση χρέους ή κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας;», Ημερίδα, με θέμα «Το Χρέος», Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Τετάρτη 11 Μαΐου 2011, Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

20) «Ιδιωτικοποιήσεις: Θεωρία και εμπειρία μετά από τρείς δεκαετίες», Ημερίδα: «Η παρουσία και ρόλος του ομίλου ΔΕΗ στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα», ΣΔΜ-ΔΕΗ & ΤΕΕ, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013.

21) ‘The Greek saga: competing explanations of the Greek crisis’, Staff seminars, Kingston University, November 13th (4.00 – 5.00 pm), Penrhyn Road campus, room PRJG1001.

22) «Εναλλακτικές Ερμηνείες της Οικονομικής Κρίσης» (Στ. Μαυρουδέας, Διεπιστημονικό σεμινάριο για την κρίση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 24 Ιανουαρίου 2014, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 29, 6μμ., 3ος ΟΡΟΦΟΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.