Daily Archives: 29/12/2018

Σχόλιο στο Press TV News (26-12-2018) σχετικά με την πρόσφατη πτωση των χρηματιστηρίων

Press TV 26-12-2018

 

 

 

Το κείμενο και το video της πρόσφατης συνέντευξης μου στο Press TV News σχετικά με την πρόσφατη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές ακολουθούν.

 

 

Υπάρχει πράγματι αναταραχή σε όλες σχεδόν τις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές σήμερα.

Αυτή η αναταραχή έχει προκληθεί από τη σημαντική πτώση της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτή προκλήθηκε από την σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης του Trump και του Κογκρέσου σχετικά με τη χρηματοδότηση του τοίχους που θέλει να κατασκευάσει η κυβέρνηση Trump στα σύνορα με το Μεξικό. Οι ΗΠΑ, από τη εποχή της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού, έχουν θεσπίσει ένα δημοσιονομικό όριο στις δημόσιες δαπάνες τους. Το έργο του τοίχους Trump παραβιάζει αυτό το όριο. Από εδώ προκύπτει η αντιπαράθεση με το Κογκρέσο, η οποία όπως συνηθίζεται αυτό το διάστημα, οδηγεί σε μερική διακοπή της λειτουργίας του αμερικανικού δημοσίου: αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος προσπαθεί να εκβιάσει το Κογκρέσο. Το συνηθισμένο αποτέλεσμα είναι ένας συμβιβασμός.

Υπάρχει ένας ακόμη πιο σημαντικός λόγος. Η οικονομική πολιτική των ΗΠΑ είναι γεμάτη αντιφάσεις. Η κεντρική τράπεζα (FED) ακολουθεί μια πορεία νομισματικής σύσφιγξης (αυξάνοντας σταδιακά τα επιτόκια), ενώ ο Trump φαίνεται να προτιμά μια λιγότερο αυστηρή νομισματική πολιτική. Έτσι, ο Trump επιτίθεται στο FED (και μάλιστα στον πρόεδρο της που έχει διοριστεί από αυτόν). Αυτό δημιουργεί ανησυχία στις χρηματιστηριακές αγορές.

Λόγω αυτών των αντιφάσεων και συγκρούσεων, οι προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να ηρεμήσει τις αγορές (η σύγκληση της ομάδας «βουτιάς» κρίσης, οι επικοινωνίες με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κ.λπ.) απέτυχαν.

Τώρα, εδώ έρχεται μια άλλη βαθύτερη και πιο δομική αιτία πανικού. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση του 2008 έχει κρυφτεί κάτω από το χαλί αντί να επιλυθεί. Τα βαθιά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτα. Μόλις πέρασε η έκρηξη της κρίσης, οι δυτικές καπιταλιστικές οικονομίες δημιούργησαν μια περίοδο ασθενούς ανάπτυξης με την υποκίνηση χρηματοπιστωτικών «φουσκών» σε αντίθεση με τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Η μόχλευση συνεχίστηκε σχεδόν αμείωτη. Έτσι, σήμερα έχουμε την αύξηση τόσο του χρέους όσο και των χρηματιστηριακών αγορών, κάτι που είναι μια καταφανής αντίφαση.

Η Κίνα και οι αναδυόμενες οικονομίες, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια της έκρηξης της κρίσης του 2008, έχουν επίσης τα προβλήματά τους.

Και πάνω από αυτά, η κυβέρνηση Trump επιδιώκει μια επιθετική πολιτική εμπορικών (και όχι μόνο εμπορικών) πολέμων με τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ.

Όλα αυτά τα γεγονότα δημιουργούν ζοφερές προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία. Η πρόσφατη υποβάθμιση των προβλέψεων ανάπτυξης για όλες σχεδόν τις μεγάλες οικονομίες είναι ενδεικτική.

Εν ολίγοις, η πιθανότητα μιας άλλης παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης αυξάνεται.

 

Advertisement

Comment in Press TV News (26-12-2018) on the recent stock market fall

Press TV 26-12-2018

 

 

 

The text and the video of my recent interview in Press TV News on the recent turmoil in financial markets follows.

 

There is indeed turmoil in almost all major stock-markets nowadays.

This turmoil has been triggered by the significant fall of the US stock-market. This has been ignited by the conflict between the Trump administration and the Congress over the funding of Trump’s Mexico wall. The US, since the neoliberal ascendance, has instituted a fiscal limit in its public expenditure. The Trump wall project violates this limit. Hence the stand off with Congress which, as has become usual nowadays, results in a partial shutdown of US administration: this is a means through which the president tries to blackmail the Congress. The usual result is a compromise.

There is another more significant reason. The US economic policy is fraught with contradictions. The central bank (the FED) is pursuing a course of monetary tightening (by gradually increasing interest rates) whereas Trump seems to prefer a less stringent monetary policy. So, Trump is attacking the FED (and even his president that has been appointed by him). This unnerves stock-markets.

Because of these contradictions and conflicts, the US administration’ attempts to calm the markets (convening of the Crisis Plunge Group, calls to the big US banks etc.) have failed.

Now, here comes another deeper and more structural cause of panic. The global capitalist crisis of 2008 has been hidden underneath the carpet instead of being resolved. The deep problems of Western capitalism remain largely intact. As soon as the eruption of the crisis passed, Western capitalist economies created a period of weak growth by fomenting financial bubbles in contrast to the real economy’s problems. Leveraging continued almost unabated. So, today we have the increase of both debt and stock-markets, which is a blatant contradiction.

China, and the emerging economies, who have functioned as a refuge during the eruption of the 2008 crisis, have also their problems.

And on top of these, the Trump administration is pursuing an aggressive policy of trade (and not only trade) wars with the competitors of the US.

All these facts produce gloomy prospects for the world economy. The recent downgrading of growth forecasts for almost all major economies is indicative.

In sum, the possibility of another global capitalist crisis is increasing.