Category Archives: Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια – Papers in academic conferences

The video of ‘The Political Economy of the early Soviet Union’

Stavros Mauroudeas: “The Political Economy of the early Soviet Union: policies and problems”,
Conference «Russian Revolution Centenary: Reflections on the 21st Century», 26th -29th October 2017 Corinth, Greece
FRIDAY 27TH OCTOBER

 

Advertisements

Βιβλιοπαρουσίαση του συλλογικού τόμου ‘Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses’, Κόρινθος, 27 Οκτωβρίου, 6-8μμ

Στα πλαίσια του συνεδρίου ‘Russian Revolution Centenary: Reflections on the 21st Century’ (26th -29th October 2017 Corinth, Greece) θα γίνει βιβλιοπαρουσίαση του συλλογικού τόμου ‘Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses’ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Μαυρουδέας και εκδόθηκε από τον εκδ. οίκο Routledge.

Η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει στο Session 5 (18.00-20.00, Amphitheater) στα ελληνικά.

 

Για το βιβλίο θα συζητήσουν οι Διονύσης Γράβαρης, Δημοφάνης Παπαδάτος. Χρήστος Παπαθεοδώρου και Σταύρος Μαυρουδέας.

Θα προεδρεύσει η Μαρία Νικολακάκη.

2016-10-24_12-55-45

https://www.routledge.com/Greek-Capitalism-in-Crisis-Marxist-Analyses/Mavroudeas/p/book/9781138226852

 

 

Stavros Mauroudeas: “The Political Economy of the early Soviet Union: policies and problems”, Corinth FRIDAY 27th OCTOBER

Russian Revolution Centenary: Reflections on the 21st Century

26th -29th October 2017 Corinth, Greece

FRIDAY 27TH OCTOBER

 

Session 1.  10.00 -11.30

 Amphitheater

 The revolutionary condition

Chair:  Helena Sheehan

 • Maria Nikolakaki: “Reflection on the revolutionary moment: a dialectic materialist approach”
 • Stavros Mauroudeas:  “The Political Economy of the early Soviet Union: policies and problems”
 • Stratos Georgoulas: “The issue of crime and law and the need for a solution after the October Revolution. The case of Pashukanis”

 

‘The conundrum of the EU-IMF economic adjustment programmes for Greece’, Stavros Mavroudeas & Costas Passas, EAEPE 2017, Budapest

The 29th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy(EAEPE) will take place in the Corvinus University of Budapest (19-21 October 2017).

Its central theme is ‘The role of the State in Economic Development: State Capacity, State Autonomy and Economic Development’.

I will present a paper (co-authored with K.Passas) and titled ‘‘The conundrum of the EU-IMF economic adjustment programmes for Greece’‘ in Pararelell Session 2,Friday (20th October), 9:00 – 10:3, room C664.

 

 

 

 

 

International Conference: Russian Revolution Centenary: Reflections on the 21st Century

Russian Revolution Centenary: Reflections on the 21st Century

The COOPERATIVE INSTITUTE FOR TRANSNATIONAL STUDIES, The DEPARTMENT OF SOCIAL AND EDUCATIONAL POLICY-UNIVERSITY OF PELOPONNESE, The CALIFORNIA INSTITUTE OF INTEGRAL STUDIES

Announce the International Conference on

 «Russian Revolution Centenary: Reflections on the 21st Century».

26th -29th October 2017, University of Peloponnese, Corinth, Greece.

 

Featured speakers

Tariq Ali, Francesca Coin, Mike Cole, Ana Dinerstein, Cassie Earl, Stratos Georgoulas, David Graeber, Andrej Grubacic, Dave Hill, John Holloway*, Κostas Isihos, Boris Kagarlitsky*, Jerry Kachur, Ravi Kumar, Κostas Lapavitsas, Dimitri Lascaris, Vicki Macris, Stavros Mauroudeas, John Milios, Maria Nikolakaki, Denis O’ Hearn, Leo Panitch*, Dimitris Patelis, Ingo Schmidt, Helena Sheehan, Kenneth Surin, Teivo Teivainen*.

 

The conference will be livestreamed by The Real News Network (TRNN).

Important historical anniversaries are good reasons to consciously reconsider history and observe the lessons from historical experience. The Russian Revolution was a series of major historical events in Russia in the year 1917 that not only marked the history of this country, but had also a decisive influence throughout modern world history. It is often described as one of the greatest historical events of humankind.

For some, the Russian Revolution of 1917 was a crucial milestone in the long and arduous course of humanity’s seek to achieve the ideals of freedom from humankind’s oppression and exploitation. Others see it as a disastrous development that had a negative impact in the world.

On the centenary of the revolution, it is time to boldly evaluate its achievements, its contradictions, its difficulties, its errors, and its transformative influence not only in former USSR but also to the whole world. It’s time again to reflect on the possibilities to create a word where humans are not exploited, a society of equality and freedom.

This year is also the sesquicentennial of the publication of  Marx’s Capital/ Volume 1 (1867). Given the influence of Marx’s work in the Russian Revolution, this conference wants to elaborate on Marx’s scientific human theory and the need to revitalize a revolutionary theory for a revolutionary praxis.

 

Themes

 • The revolutionary moment
 • The revolutionary subject
 • Contradictions of early socialism
 • War and revolution
 • The aesthetics of the Russian Revolution and communism
 • Propaganda and media’s influences
 • Revolutionary education
 • The struggle to equality in early socialism
 • Marxist theory and revolution
 • The political economy of revolution
 • Revolution and counter-revolutions
 • Literature and revolution
 • Does the class struggle end in socialism?
 • Gender/race/religion and revolution
 • Dialectics and revolution
 • Impact of the Russian revolution in other countries.
 • Impact of the Russian Revolution in scientific fields.
 • Fascism and communism
 • Wars and nationalism/revolution and internationalism.
 • The possibility of revolution
 • Anarchism and revolution
 • Greece and revolution
 • Revolutionary struggles today

The themes are not exhausted here; proposals that situate the Russian Revolution within a living history, reflecting on their significance to revolutionary theory and practice, will be considered.

Book presentations

 1. Lenin, by Tariq Ali

2. The Syriza wave, by Helena Sheehan.

3. Critical Race Theory and Education: a Marxist Response by Mike Cole

4. New Developments in Critical Race Theory and Education: Revisiting Racialized Capitalism and Socialism in Austerity by Mike Cole

Organizing Committee

Maria Nikolakaki, Andrej Grubacic, Dave Hill, Dimitri Lascaris, Ravi Kumar, Ana Dinerstein, Stratos Georgoulas, Mike Cole, Salim Nabi, Thanasis Santsoglou, Alex Politaki (media consultant).

Scientific Committee

Maria Nikolakaki, Andrej Grubacic, Dave Hill, Dimitri Lascaris, Ravi Kumar, Ana Dinerstein, Stratos Georgoulas, Mike Cole, John Rees.

Languages of the Conference: Greek and English.

The Conference has  free entrance.

 

SUBMISSION OF ABSTRACTS

To propose a paper, please send an abstract of up to 250-word abstract for a paper and a 500-word proposal for a panel by the conference platform no later than 25th September.
Please include a very short bio in your submission.  Please also state in the subject title of your email either “Paper” or “Panel Proposal”

The presenter fees are 80 Euros per person or 200 Euros per panel presentation. Each panel should include 3 papers at least.

Student presenters’ fees are 30 euros.

The fees include a dinner table and a day excursion to Ancient Corinth, Mycenae, Nemea, Epidavros and Nafplio.

The papers accepted will be published in the Conference Proceedings, while selected papers will be published at CITS Journal «Cooperatives and the Commons».

[/columns]

 

The venue:

 

Accommodation:

Hotels in Corinth

 

 

Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για τον 21ο Αιώνα  

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΟ COOPERATIVE INSTITUTE FOR TRANSNATIONAL STUDIES, KAI ΤΟ CALIFORNIA SCHOOL OF INTEGRAL STUDIES

οργανώνουν διεθνές συνέδριο στις 26-29 Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Ελλάδα.

Κεντρικοί ομιλητές

Tariq Ali, Francesca Coin, Mike Cole, Ana Dinerstein, Cassie Earl, Stratos Georgoulas, David Graeber, Andrej Grubacic, Dave Hill, John Holloway*, Κostas Isihos, Boris Kagarlitsky*, Jerry Kachur, Ravi Kumar, Κostas Lapavitsas, Dimitri Lascaris, Vicki Macris, Stavros Mauroudeas, John Milios, Maria Nikolakaki, Denis O’ Hearn, Leo Panitch*, Dimitris Patelis, Ingo Schmidt, Helena Sheehan, Kenneth Surin, Teivo Teivainen*.

 

Οι σημαντικές ιστορικές επέτειοι είναι καλοί λόγοι για να επεξεργαστούμε συνειδητά την ιστορία και να παρατηρήσουμε τα διδάγματα από την ιστορική εμπειρία. Η ρωσική επανάσταση ήταν μια σειρά από σημαντικά ιστορικά γεγονότα στη Ρωσία το 1917 που όχι μόνο σηματοδότησαν την ιστορία αυτής της χώρας, αλλά είχαν επίσης αποφασιστική επιρροή στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Συχνά περιγράφεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της ανθρωπότητας.

Για μερικούς, η ρωσική επανάσταση του 1917 ήταν ένα κρίσιμο ορόσημο στην μακρά και επίπονη πορεία της ανθρωπότητας που επιδιώκει να επιτύχει τα ιδανικά της ελευθερίας από την καταπίεση και την εκμετάλλευση του ανθρώπου. Άλλοι το θεωρούν μια καταστροφική εξέλιξη που είχε αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο.

Σχετικά με την εκατονταετηρίδα της επανάστασης, είναι καιρός να αξιολογήσουμε με τόλμη τα επιτεύγματά της, τις αντιφάσεις της, τις δυσκολίες, τα λάθη της και τη μεταβαλλόμενη επιρροή της όχι μόνο στην πρώην ΕΣΣΔ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να αναλογιστούμε τις δυνατότητες δημιουργίας μιας κοινωνίας όπου οι άνθρωποι δεν εκμεταλλεύονται, μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας.

Το φετινό έτος είναι επίσης 150 χρόνια από την δημοσίευση του κεφαλαίου του Μαρξ / Τόμος 1 (1867). Δεδομένης της επιρροής του έργου του Μαρξ στην ρωσική επανάσταση, το συνέδριο αυτό θέλει να επεξεργαστεί την επιστημονική ανθρώπινη θεωρία του Μαρξ και την ανάγκη αναζωογόνησης μιας επαναστατικής θεωρίας για μια επαναστατική πράξη.

 

Θέματα

 • Η επαναστατική στιγμή
 • Το επαναστατικό υποκείμενο
 • Αντιφάσεις του πρώιμου σοσιαλισμού
 • Πόλεμος και επανάσταση
 • Η αισθητική της ρωσικής επανάστασης και του κομμουνισμού
 • Η προπαγάνδα και οι επιρροές των μέσων ενημέρωσης
 • Επαναστατική εκπαίδευση
 • Ο αγώνας για την ισότητα στον πρώιμο σοσιαλισμό
 • Μαρξιστική θεωρία και επανάσταση
 • Η πολιτική επανάσταση της επανάστασης
 • Επανάσταση και αντεπαναστάσεις
 • Λογοτεχνία και επανάσταση
 • Ο ταξικός αγώνας τελειώνει στον σοσιαλισμό;
 • Φύλο / φυλή / θρησκεία και επανάσταση
 • Διαλεκτική και επανάσταση
 • Αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης σε άλλες χώρες.
 • Επίδραση της ρωσικής επανάστασης στους επιστημονικούς τομείς.
 • Φασισμός και κομμουνισμός
 • Πόλεμοι και εθνικισμός / επανάσταση και διεθνισμός.
 • Η δυνατότητα επανάστασης
 • Αναρχισμός και επανάσταση
 • Η Ελλάδα και η επανάσταση
 • Επαναστατικοί αγώνες σήμερα

Τα θέματα δεν εξαντλούνται εδώ. Θα εξεταστούν προτάσεις που τοποθετούν τη Ρωσική Επανάσταση μέσα σε μια ζωντανή ιστορία, αντανακλώντας τη σημασία τους για την επαναστατική θεωρία και πρακτική.

Παρουσίαση βιβλίων

 1. Lenin, by Tariq Ali
 1. The Syriza wave, by Helena Sheehan.
 2. Critical Race Theory and Education: a Marxist Response by Mike Cole
 3. New Developments in Critical Race Theory and Education: Revisiting Racialized Capitalism and Socialism in Austerity by Mike Cole

 

Οργανωτική επιτροπή

Maria Nikolakaki, Andrej Grubacic, Dave Hill, Dimitri Lascaris, Ravi Kumar, Ana Dinerstein, Stratos Georgoulas, Mike Cole, Salim Nabi, Alex Politaki (media consultant).

 

Επιστημονική επιτροπή

Maria Nikolakaki, Andrej Grubacic, Dave Hill, Dimitri Lascaris, Ravi Kumar, Ana Dinerstein, Stratos Georgoulas, Mike Cole, Helena Sheehan.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Για να προτείνετε μια ανακοίνωση στο συνέδριο, παρακαλώ στείλτε μια περίληψη μέχρι 250 λέξεων ή μια πρόταση 500 λέξεων για ένα πάνελ από την πλατφόρμα συνεδρίου το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Συμπεριλάβετε ένα πολύ σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην υποβολή σας.

Τα έξοδα παρουσίας είναι 80 ευρώ ανά άτομο ή 200 ευρώ ανά παρουσίαση πάνελ.

Γλώσσες του συνεδρίου: Ελληνικά και Αγγλικά.

Η ηχογράφηση και η παρουσίαση της εισήγησης στην διημερίδα της ΕΕΚΠ, 11-5-2017

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι της ηχογράφησης και της παρουσίασης της εισήγησης μου με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΔΟΜΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» στην διημερίδα της ΕΕΚΠ, «Κρίση και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα» στις 11-12 Μαΐου 2017 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

http://kiwi6.com/file/equbngmdzl

http://vocaroo.com/i/s0Vi3u2tnnka

http://vocaroo.com/player.swf?playMediaID=s0Vi3u2tnnka&autoplay=0

 

Εισήγηση με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΔΟΜΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» (Πέμπτη 11 Μαΐου, 14.00-15.00, Πάντειο) στη διημερίδα της ΕΕΚΠ

ΕΕΚΠ

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ) διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Κρίση και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα» στις 11-12 Μαΐου 2017 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της θα παρουσιάσω εισήγηση με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΔΟΜΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» (Πέμπτη 11 Μαΐου, 14.00-15.00).

Η περίληψη της εισήγησης είναι η ακόλουθη:

Προγραμματα Οικονομικης Προσαρμογης για την Ελλαδα: Προελευση, δομη, συστηματικεσ αποτυχιεσ και οικονομικεσ και κοινωνικεσ επιπτωσεις

Τα τρία Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής, που συνομολογήθηκαν μεταξύ της τρόικας των δανειστών (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) και διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων, αποτελούν την κυρίαρχη στρατηγική για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού. Οι καταβολές τους, όσον αφορά την οικονομική ανάλυση και πολιτική, βρίσκονται αφενός στις αρχές της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον (Washington Consensus) και της αναπτυξιακής λιτότητας (expansionary austerity) και αφετέρου στα Προγράμματα Δομικής Προσαρμογής που εκπόνησε το ΔΝΤ σαν απάντηση στις κρίσεις της δεκαετίας του 1990. Τόσο οι οικονομικές αντιλήψεις αυτές όσο και τα προγράμματα αυτά έχουν αποδειχθεί προβληματικά. Τα ελληνικά προγράμματα είναι τροποποιημένη παραλλαγή αυτών του ΔΝΤ. Οι τροποποιήσεις αυτές επέτειναν το προβληματικό χαρακτήρα τους και γι’ αυτό οδηγούνται σε συστηματικές αποτυχίες σε σχέση με τους ίδιους τους στόχους τους. Οι συστηματικές αυτές αποτυχίες υπαγορεύουν συνεχείς τροποποιήσεις που όμως αδυνατούν να αποτρέψουν τις πρώτες.  Παρόλες αυτές τις τροποποιήσεις οι αποτυχίες παραμένουν. Επιπλέον, από την ίδια τους την δομή τα ελληνικά προγράμματα παραγνωρίζουν τα ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής (καθώς δεν ανήκουν στις βασικές παραμέτρους τους και αντιμετωπίζονται σαν ένα απλό, παθητικό συμπαρακολούθημα των πρώτων) με αποτέλεσμα η ανεργία και η φτώχεια να έχουν εκτιναχθεί στα ύψη εξαιτίας των προγραμμάτων αυτών. Η ανατροπή αυτών των καταστροφικών για την μεγάλη κοινωνική πλειονότητα αποτελεσμάτων απαιτεί μία ριζικά διαφορετική οικονομικο-πολιτική και κοινωνική στρατηγική.


Το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας είναι το ακόλουθο:

 

Επιστημονική Διημερίδα ΕΕΚΠ

Κοινωνική Πολιτική, Κρίση, Κοινωνικά Αδιέξοδα και Λύσεις

11-12 Μαΐου 2017, Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Πέμπτη 11 Μαΐου

 

Χαιρετισμοί 10.00-10.30

Ι. Κρυάρη, Καθηγήτρια, Πρύτανης Παντείου

Ι. Κουζής, Καθηγητής, Πρόεδρος ΕΕΚΠ

 

Εναρκτήρια Συνεδρίαση: 10.30-13.00

 

Κρίση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική:

Συντονισμός: Γιάννης Κουζής (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

 

Τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Κράτη μετά τη Μεγάλη Ύφεση

Μαρία Πετμεζίδου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική σε ένα Παγκοσμιοποιημένο Καθεστώς Συσσώρευσης του Κεφαλαίου. Τι είναι Αναγκαίο, Δυνατό και Πιθανό για ένα Κοινωνικό Κράτος στην Ευρώπη

Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο


 

Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Κρίσης στην Ελλάδα:

Συντονισμός: Δέσποινα Παπαδοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,Πάντειο Πανεπιστήμιο)

 

Κοινωνική Προστασία: Από τα Λάθη των Μνημονίων στη Βιώσιμη Κοινωνική Λύση

Σάββας Ρομπόλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Δημοκρατία και Κοινωνική Πολιτική στα Χρόνια της Κρίσης

Διονύσης Γράβαρης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Φτώχεια και Λιτότητα στην Ελλάδα της Κρίσης: Η Ενδυνάμωση του Νεοφιλελευθερισμού και η Συρρίκνωση του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας

Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

2η Συνεδρίαση

Εργασία – Απασχόληση – Ανεργία 14.00-15.00

Συντονισμός: Ανδρέας Φερώνας (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

 

Το Νέο Εργασιακό Τοπίο με Αφορμή την Κρίση και τα Μνημόνια

Γιάννης Κουζής, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα: Προέλευση, Δομή, Συστηματικές Αποτυχίες και Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις

Σταύρος Μαυρουδέας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


 

3η Συνεδρίαση

Πολιτικές Υγείας και Εκπαίδευσης ως Βασικοί Πυλώνες Κοινωνικής Πολιτικής 15.15-16.15 Συντονισμός: Δέσποινα Καρακατσάνη (Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

 

Όταν η «Κραυγή» Ηχεί στα Αυτιά του «Κ» που Αγωνιά να Φτάσει στον «Πύργο»…:

Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης και των Μνημονίων στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας

Χαράλαμπος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Κρίση και Εκπαιδευτική Πολιτική σε Συνθήκες Επιτροπείας: Ερμηνευτική Προσέγγιση Βασικών Όψεων, Διαστάσεων και Μεγεθών μιας Δύσθυμης Πραγματικότητας

Νίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Παρασκευή 12 Μαΐου

 

 

4η Συνεδρίαση

10.00-11.30

Πολιτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ασφάλιση, Πρόνοια και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Συντονισμός: Χριστόφορος Σκαμνάκης (Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ)

 

Η Ελληνική Κοινωνική Ασφάλιση στην Περίοδο της Κρίσης

Βαγγέλης Κουμαριανός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Κρίση και Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στην Ελλάδα

Κώστας Δημουλάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Η Κοινωνική Πρόνοια στην Ελλάδα της Κρίσης:

Ο «Φτωχός Συγγενής» στη Δίνη της Νεοφιλελεύθερης Λιτότητας

Ανδρέας Φερώνας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

 

5η Συνεδρίαση

12.00-14.00

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές για τις Ευάλωτες Ομάδες

Συντονισμός: Ανδρέας Φερώνας (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

 

Διάρρηξη του Κοινωνικού Δεσμού, Ανθεκτικότητα και Στρατηγικές Επιβίωσης των Μακροχρόνια Ανέργων και των Άπορων Εργαζόμενων σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης

Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Μεταναστευτική Πολιτική και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελλάδα της Παρατεταμένης Οικονομικής Ύφεσης

Απόστολος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Η Ελλάδα Απέναντι στο Προσφυγικό: μια «Κρίση μέσα στην Κρίση»;

Δημήτρης Χριστόπουλος, Αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Γεωργία Σπυροπούλου, Εμπειρογνώμονας Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

 

Αντιμέτωποι με τον Θάνατο: Άστεγοι και Κοινωνική Πολιτική μιας Χώρας σε Κρίση

Νίκος Κουραχάνης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

Σχολιασμός – Σύνοψη Διημερίδας:

14.00-14.30

 

Αντιμεταρρύθμιση Κοινωνική Πολιτικής στην Ελλάδα της Κρίσης: «…τόσες χαρακιές, που ‘λεγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγην ώρα’’

Δημήτρης Βενιέρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

 

Επιστημονική Επιτροπή

Κώστας Δημουλάς, Γιάννης Κουζής, Νίκος Κουραχάνης, Χριστόφορος Σκαμνάκης, Μαρία Συμεωνάκη, Ανδρέας Φερώνας

 

Οργανωτική Επιτροπή

Αγγελική Καζάνη, Γιάννης Κουζής, Νίκος Κουραχάνης

 Επικοινωνία: info@eekp.gr

 


Οι περιλήψεις των εισηγήσεων της διημερίδας βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://eekp.gr/2017/04/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%B5%CE%BA%CF%80-2017/